2. Aukcja książek

Mamy przyjemność Państwa zaprosić do uczestnictwa, w 2. Aukcji Książek Antykwariatu Oktawian!

Aukcja odbędzie się w dniach 12.06.2019 - 22.06.2019 na profesjonalnym portalu aukcyjnym OneBid.


Na portalu www.onebid.pl już można składać zamówienia, limity, można też uczestniczyć w aukcji online w sobotę, 22 czerwca 2019 od godziny 10.00.

Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl w trakcie trwania licytacji od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.

W katalogu aukcyjnym znalazło się 185 pozycji, znajdą tam Państwo ponad 150 nowych starannie wybranych tytułów.. Katalog został podzielony na 10 kategorii, oto co znajdziemy m.in.:

SZTUKA. WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO

[AJDUKIEWICZ ZYGMUNT] - TADEUSZ KOŚCIUSZKO. Dwanaście obrazów...[teka ilustracji].
Studium o Kościuszce - Alfred Szczepański. [koniec XIXw.],

DZIEJE NARODU POLSKIEGO W OBRAZACH. ALBUM. Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego, Grudziądz [1923r.?].

[GOSIENIECKI WIKTOR] - ZABYTKI SZTUKI RODZIMEJ POLSKI ZACHODNIEJ. ZESZYT 1.
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIE. AUTOLITOGRAFJE WIKTORA GOSIENIECKIEGO.

STANY GRANICZNE FOTOGRAFII. SYMPOZJUM KATOWICE 11-13 MARCA 1977/[red. katalogu Ireneusz Kulik i Ryszard Tabaka].

LITERATURA PIĘKNA. WIEDZA O LITERATURZE

BRUCKNER ALEKSANDER - DZIEJE KULTURY POLSKIEJ 1-4 1939

BIEGELEISEN HENRYK - ILLUSTROWANE DZIEJE LITERATURY 1-5 komplet, [1898-1908r.],

NIEMCEWICZ JULIAN URSYN - ŚPIEWY HISTORYCZNE. Z illustracyami według rysunków
Juljana[!] Kossaka i Henryka Pillatego i muzyką F. Lessla, Beydale, F. Kochanowskiej, K.
Kurpińskiego, L. Potockiej, S. Parisa, Szymanowskiej, W. Rzewuskiego, T. Skibickiego, Hr.
Zamojskiej, Deszczyńskiego, K. Narbutównej, Hr. Chodkiewiczowej, Ks. Würtembergskiej.

FREDRO ALEKSANDER - SZTUKA OBŁAPIANIA. POEMAT W CZTERECH PIEŚNIACH WIERSZEM Z ROKU 1817. Ilustrował Andrzej Czeczot.

LAM STANISŁAW - WIELKA LITERATURA POWSZECHNA, 1-6 T. w 7 vol. komplet. 1930-1933r.

MICKIEWICZ ADAM - PISMA, WYDANIE NOWE, ZNACZNIE POWIĘKSZONE. Z portretem autora i ośmią rycinami ze stali. TOM III-IV: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie; Korybut książe Nowogrodka; Szanfary. Kasyda z Arabskiego. NAKŁADEM S.H. MERZBACHA KSIĘGARZA, WARSZAWA 1858r.,

PIERWODRUK - SIENKIEWICZ HENRYK - BEZ DOGMATU. POWIEŚĆ W TRZECH TOMACH. PIERWSZY TYSIĄC. 1-3komplet. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI POTOCKICH W ŁAŃCUCIE.

 

WÓJCICKI WŁADYSŁAW KAZIMIERZ - KLECHDY. Starożytne podania i powieści ludowe.
Ilustrowane rysunkami: Andriollego, Gersona, Kostrzewskiego, Ksaw. Pillatiego, Sypniewskiego, Witkiewicza.

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KSIĄŻKI Z ILUSTRACJAMI JAN MARCINA SZANCERA

FALSKI MARIAN - ELEMENTARZ. Ilustrował Jerzy Karolak. 1970

SYSKA JÓZEF - ELEMENTARZ SAMOUCZEK 1931

 

CZASOPISMA. KALENDARZE

BIESIADA LITERACKA. PISMO LITERACKO-POLITYCZNE ILUSTROWANE. ILUSTRACYA
WARSZAWSKA POŚWIĘCONA LITERATURZE, SZTUCE, KWESTYOM SPOŁECZNYM, WYNALAZKOM, POLITYCE I GOSPODARSTWU KRAJOWEMU. 1886

JANA JAWORSKIEGO KALENDARZ POLSKI ILLUSTROWANY NA ROK ZWYCZAJNY 1867.

OPIEKUN DOMOWY. PISMO TYGODNIOWE OBRAZKOWE, POŚWIĘCONE RODZINOM POLSKIM, WYCHODZĄCE POD REDAKCJĄ ADAMA MIECZYŃSKIEGO. TOM IV. NR. 1-52, komplet. 1868.

HISTORIA. PAMIĘTNIKI. WOJSKOWOŚĆ

BARTOSZEWICZ JULJAN - KOŚCIOŁY WARSZAWSKIE RZYMSKO-KATOLICKIE OPISANE POD
WZGLĘDEM HISTORYCZNYM. WIZERUNKI KOŚCIOŁÓW I CELNIEJSZE W NICH NAGROBKI RYTOWAŁ NA DRZEWIE MICHAŁ STARKMAN. [dedykacja autora] 1855

BĄKOWSKI KLEMENS - DZIEJE KRAKOWA, 1911 [piękna oprawa]

BIBLIOTEKA KRAKOWSKA 53 SZTUKI (TOMY 6-58) W 14 WOLUMINACH

BRUCKNER ALEKSANDER - TYSIĄC LAT KULTURY POLSKIEJ, 1-2 komplet, 1954-1955

CZERNECKI JAN - MAŁY KRÓL NA RUSI I JEGO STOLICA KRYSTYNOPOL, 1939

ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA ULTIMA THULE. Pod red. Stanisława Fr. Michalskiego. T. 1-9 (w 9wol.), WARSZAWA 1927-1938r.,

GRABIEC J. [DĄBROWSKI JÓZEF] - ROK 1863 (1929)

FREDRO ALEKSANDER - TRZY PO TRZY. PAMIĘTNIKI Z EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ, 1917

HERMAN M.W. - O RANACH POSTRZAŁOWYCH I O PIERWSZYM ICH OPATRUNKU. Z 41
RYCINAMI, 1913

ROZWADOWSKI ANTONI - PAMIĘTNIKI, 1888

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY - POLSKA W CZASIE TRZECH ROZBIORÓW 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju. Studya do historyi ducha i obyczaju, 1-3 komplet. 1902

KIRCHEISEN FRYDERYK M. - NAPOLEON I. OBRAZ ŻYCIA, 1-2 komplet, 1931

KRAUSHAR ALEXANDER - TOWARZYSTWO KRÓLEWSKIE PRZYJACIÓŁ NAUK 1800-1832.
Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, 1920-1905

PŁACZKOWSKI WINCENTY - PAMIĘTNIKI PORUCZNIKA DAWNEJ GWARDYI CESARSKOFRANCUZKIEJ SPISANE W ROKU 1845.

POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. 1-3 komplet.

KS. NARUSZEWICZ ADAM - HISTORYA NARODU POLSKIEGO, 1-6 komplet [w 3 wol.] 1859

KUCZ KAROL - PAMIĘTNIKI MIASTA WARSZAWY Z ROKU 1853, 1854

POTOCKI LEON - PAMIĘTNIKI PANA KAMERTONA PRZEZ L.P. [KRYPT.]. T. 1-3 (w jednym
woluminie), 1869

MEYERA UNIWERSUM CZYLI OPISANIE NAJGODNIEJSZYCH WIDZENIA I UWAGI PRZEDMIOTÓW NATURY I SZTUKI PO CAŁEJ ZIEMI. Z RYCINAMI NA STALI. TOM 1-2 komplet (współoprawne), WARSZAWA 1834-35r.

GEOGRAFIA. PODRÓŻE. PRZEWODNIKI

CHŁĘDOWSKI KAZIMIERZ – DWÓR W FERRARZE. [piękna oprawa]

PRZEWODNIK PO KIJOWIE Z POGLĄDOWYM PLANEM MIASTA. LEON IDZIKOWSKI, KIJÓWWARSZAWA [OK. 1912r.]

NANSEN FRIDTJOF - WŚRÓD NOCY U LODÓW. Norweska wyprawa podbiegunowa 1893–1896. Napisał…z dodatkiem przez kapitana Sverdrupa. 200 rycin, 7 chromolitografij i 2 mapy. Z upoważnienia autora przełożył z niemieckiego Bolesław Skirmunt. 1-2 komplet.

WIERCHY. ROCZNIK POŚWIĘCONY GÓRON I GÓRALSZCZYŹNIE. ROK DRUGI I TRZECI

WÓJCICKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW - WARSZAWA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ 3 tomy 1875

GOSPODARSTWO DOMOWE. ZWIERZĘTA

[ARCTÓWNA MARJA] - ROŚLINY KRAJOWE. TRUJĄCE, LECZNICZE I JADALNE. WEDŁUG TEKSTU A. SCHWARZA OPRACOWAŁA...Z 12 TABLICAMI KOLOROWEMI ORAZ LICZNEMI DRZEWORYTAMI, 1901

[SZYCÓWNA ANIELA] - DZIEWCZĘ POLSKIE. KSIĄŻKA ZBIOROWA DLA DORASTAJĄCYCH
PANIEN, 1914

ŻNIWIARKA, JEJ HISTORJA, BUDOWA I UŻYCIE. Podręcznik dla techników i rolników.
Opracowali Jan Pietraszek, Bronisław Marczewski, Antoni Strzelecki. Z 42 drzeworytami.

I WIELE INNYCH, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KATALOGIEM:


Pełny katalog aukcyjny wraz zdjęciami.

Katalog w formacie PDF

Pozdrawiamy Antykwariat Oktawian

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl