Regulamin

I. Ogólne warunki
1.Internetowy Antykwariat Oktawian, działający pod adresem www.antykwariat-oktawian.pl zwany dalej Antykwariatem jest prowadzony przez Sebastiana Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Antykwariat Oktawian Sebastian Sadowski, Św. Rocha 13/15 lok. 117, 15-879 Białystok, NIP: 844-193-76-74; REGON 200892334.
2.Pod pojęciem towaru rozumie się książki i czasopisma, mapy, starodruki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie dostępne w Antykwariacie, prezentowane na stronie internetowej www.antykwariat-oktawian.pl
3.Towary prezentowane w Antykwariacie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Antykwariacie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
4.Do korzystania z Antykwariatu niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Zasady składania zamówień
1.Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Antykwariatu.
2.Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.antykwariat-oktawian.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Antykwariat.
3.Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany stan magazynowy, uszkodzenie, pomyłka w opisie towaru) Antykwariat poinformuje o tym Kupującego. Antykwariat ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Antykwariat dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
4.W przypadku czasowej niedostępności towaru, Antykwariat może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Antykwariatu do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

III. Ceny towaru
1.Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
3.Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
4.Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Antykwariatu w zakładce „Czas i koszty dostawy”. 
5.Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

IV. Formy płatności
1. Wpłata na konto Antykwariatu: 72 1020 1332 0000 1802 0923 6011

2. Płatności natychmiastowe. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

V. Realizacja zamówienia
1.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Antykwariat wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
2.Antykwariat realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3.Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: 
a. w przypadku płatności przelewem - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Antykwariatu, wskazanym w pktIV ust. 1 pkt b).
b. w przypadku płatności za pomocą PayU- z chwilą otrzymania z serwisu płatniczego informacji o realizacji płatności przez Kupującego.
4. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych; w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie, termin ten zostanie określony i wysłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze po wpłynięciu płatności na konto Antykwariatu Oktawian w przypadku przedpłaty na konto i płatności kartą lub po stwierdzeniu wpłaty w systemie płatności PayU.
6. W przypadku, gdy termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy – wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym.
7. Zamówienie wysyłane jest tego samego dnia, bądź następnego po upływie czasu niezbędnego do sprowadzenia produktu do magazynu Antykwariatu (patrz dostępność produktów).
8.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
9.Zamówienie może zostać zmienione do momentu przekazania do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres:  shop@antykwariat-oktawian.pl
6.Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: shop@antykwariat-oktawian.pl lub telefonicznie pod numerem: 609-195-776.
7.W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, Antykwariatowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.

7a. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
8.Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
9.Antykwariat wystawia za zakupiony towar paragon, fakturę VAT lub VAT-marża, który/a jest dołączany/a do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Antykwariacie Kupujący wybiera rodzaj udokumentowania transakcji i wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub VAT-marża bez podpisu odbiorcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje
1.Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany, a w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, dodatkowo, gdy znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
2.Antykwariat jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
3.Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Antykwariat Oktawian Sebastian Sadowski, Św. Rocha 13/15 lok. 117, 15-879 Białystok.
4.Odstępując od umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia znajduje się pod regulaminem. Razem z towarem należy także zwrócić otrzymany dowód zakupu.
5.Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, a także otrzymany dowód zakupu.
6.W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Antykwariat dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8.W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
9.W przypadku odstąpienia od umowy, Antykwariat gwarantuje zwrot ceny towaru i kosztów dostawy, Antykwariat nie ponosi kosztów odesłania towaru. Antykwariat nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
10. W przypadku uznania reklamacji, Antykwariat w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład, pomyłka w opisie towaru) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Antykwariacie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Antykwariat zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
11.Antykwariat rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

VII. Ochrona danych osobowych
1.Dokonując zakupu w Antykwariacie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Antykwariatu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Antykwariat.
2.Administratorem danych osobowych jest Antykwariat.
3.Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4.Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

VIII. Postanowienia końcowe
1.Antykwariat dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 
3.Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl